Turar

Bre Mini_2309
Meg, Catania og Hera, med Haugabreen i bakgrunnen.

Fjell:

 • Skardåstoppen, 1075 moh. (Valdres) 2016
 • Blåhølen, 525 moh. (Naustdal) 2016
 • Smådalsnipa, 930 moh. (Naustdal) 2016
 • Vindkjegla, 688 moh. (Naustdal) 2016
 • Viafjellet, 673 moh. (Førde) 2016
 • Fauskevarden, 853 moh. (Førde) 2016
 • Kletten, 277 moh. (Naustdal) 2017
 • Nyken, 726 moh. (Jølster) 2017
 • Skardåstoppen på ski, 1075 moh. (Valdres) 2018
 • Nordheia, 662 moh. (Førde) 2018
 • Djupeviknipa, 650 moh. (Førde) 2018

Stølar:

 • Instebøstølen (Naustdal) 2016
 • Grimsetstølen, 560 moh. (Hauksetstølen – Åsestølen – Sollidstølen) (Naustdal) 2016
 • Kringlestølen (Passerar på veg til Vindkjegla, Naustdal) 2016
 • Mallasvikstølen (Passerar på veg til Vindkjegla, Naustdal) 2016
 • Svistølen (Naustdal) 2016
 • Stehoggestølen (Passerar på veg til Smådalsnipa, Naustdal) 2016
 • Eikenesstølen (Askvoll) 2016
 • Grimsetstølen, 560 moh. (Naustdal) 2017
 • Hauksetstølen, 520 moh. (Passerar på veg til Grimsetstølen, Naustdal) 2017
 • Åsestølen, 542 moh. (Passerar på veg til Grimsetstølen, Naustdal) 2017
 • Sollidstølen, 554 moh. (Passerar på veg til Grimsetstølen, Naustdal) 2017
 • Naustdalstølen (Naustdal) 2017
 • Reiakvamsstølen (Naustdal) 2017
 • Horstadstølen (Naustdal) 2017
 • Ramstadstølen (Førde) 2017
 • Svistølen, 322 moh. (Naustdal) 2018
 • Hystølen (Naustdal) 2018

Anna:

 

Mulige turar for 2017:

 • Gallen, 1386 moh. (Jølster)
 • Oldeskaret (Jølster)
 • Lundeskaret, 967 moh. (Jølster)
 • Håheimsfjellet, 1079 moh. (Jølster)
 • Engebøfjellet, 340 moh. (Naustdal)
 • Steinkorsen, 762 moh. (Naustdal)
 • Blånipa, 1121 moh. (Naustdal)
 • Bolteheia, 740 moh. (Naustdal)
 • Naregga, 602 moh. (Naustdal)
 • Trodal, 470 moh. (Naustdal)
 • Sandfjellet, 1249 moh. (Naustdal)
 • Skogstadfjellet, 727 moh. (Førde)
 • Eikåsnipa, 823 moh. (Førde)
 • Angedalen på langs (Ørnefjellet – Skogstadfjellet – Stølsfjellet – Eikåsnipa)(Førde)
 • Halbrendsnipa (Førde)
 • Krunene, 1064 moh. (Førde)
 • Førdsnipa, 860 moh. (Førde)
 • Hatlesetnipa, 583 moh. (Flora)
 • Fossestien: Langestølen – Likholefossen (Gaular)